INGEN TRÆK VED VINDUET
Med de nye "varm-kantede" energiruder opnår du optimal komfort og energibesparelse.
Kuldenedfald og træk fra vinduet er fortid også selv om du sidder tæt på et vindue.
Afstandsprofilen mellem glaslagene er som standard sort men kan i visse tilfælde være grå.
Termorude med varm kant